SECTOR INDUSTRIAL

265 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Girona

Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Girona, executada durant el mes de febrer de 2021.

Instal·lació de 265 kWp de potència, connectada a la xarxa per a autoconsum energètic. Produeix uns 349.400 kWh/any, suposant una reducció aproximada de 106 Tn de CO2 a l'any.
Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 265 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 349.400 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 106 Tn/any

  • Data Execució: Febrer 2021