SECTOR INDUSTRIAL

540 kWp

Instal·lació solar fotovoltaica a la província de Barcelona

Instal·lació per a la multinacional a Barcelona.

Aquesta empresa ha realitzat ja dues fases d'instal·lacions de panells solars fotovoltaics, una primera fase a l'agost de 2015 i una segona, a l'octubre de 2018.

Una instal·lació global de 540 kWp de potència, connectada a la xarxa per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Produeix uns 831.000 kWh/any, i suposa una reducció aproximada de 319 Tn a l'any de CO2.

Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 540 kWp
  • Producció generada anual (kWh): 831.000 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 319 Tn/any

  • Data Execució: Agost 2015 (1a fase) / Octubre 2018 (2a fase)