SECTOR INDUSTRIAL

584 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum industrial  instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada en 3 fases.

- Fase 1. Instal·lació de 363 kWp de potència que produeixen uns 536.000 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 161 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de febrer de 2019.

- Fase 2. Instal·lació de 107 kWp de potència que produeixen uns 148.200 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 32 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de setembre de 2020.

- Fase 3. Instal·lació de 114 kWp de potència que produeixen uns 162.900 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 35 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de  novembre de 2020.

En total s’han instal·lat més de 2.000 panells solars sobre la coberta de la nau que sumen un total de 584 kWp de potència. 

Implementant aquest projecte, l'empresa està reduint unes 228 Tn de CO2 a l'any contribuint a disminuir l'impacte medi ambiental.


Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 584 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 847.100 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 228 Tn/any

  • Data execució: Febrer 2019 (1a fase) / Setembre 2020 (2a fase) / Novembre 2020 (3a fase)