SECTOR INDUSTRIAL

698 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada en 4 fases.

- Fase 1. Instal·lació de 363 kWp de potència que produeixen uns 536.000 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 161 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de febrer de 2019.

- Fase 2. Instal·lació de 107 kWp de potència que produeixen uns 148.200 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 32 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de setembre de 2020.

- Fase 3. Instal·lació de 114 kWp de potència que produeixen uns 162.900 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 35 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de  novembre de 2020.

- Fase 4. Instal·lació de 114 kWp de potència que produeixen uns 156.900 kWh/any ¡         suposa una reducció aproximada de 27 Tn de CO2 a l'any. Executada durant el mes         de maig de 2021.

En total s’han instal·lat de 2.300 panells solars sobre la coberta de la nau que sumen un total de 698 kWp de potència. 

Implementant aquest projecte, l'empresa està reduint unes 255 Tn de CO2 a l'any contribuint a disminuir l'impacte medi ambiental.


Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 698 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 1.004.000 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 255 Tn/any

  • Data execució: Febrer 2019 (1a fase) / Setembre 2020 (2a fase) / Novembre 2020 (3a fase) / Maig 2021 (4a fase)