SECTOR INDUSTRIAL

43 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Girona

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum industrial instal·lada en marquesina fotovoltaica per a una empresa en la província de Girona, executada el novembre de 2019.


Instal·lació de 43 KWp de potència, connectada a la xarxa per autoconsum energètic. Produeix uns 57.000 kWh/any, suposant una reducció aproximada de 17 Tn a l'any de CO2.

Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 43 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 57.000 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 17 Tn/any

  • Data Execució: Novembre 2019