SECTOR INDUSTRIAL

885 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada en 2 fases.

-       Fase 1. Instal·lació de 119 kWp de potència que produeixen uns 168.300 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 51 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de març de 2020.

- Fase 2. Instal·lació de 766 kWp de potència que produeixen uns 977.300 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 289,5 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el         mes de juny de 2021.  

En total s’han instal·lat més de 2.372 panells solars sobre la coberta de la nau que sumen un total de 885 kWp de potència.  

Implementant aquest projecte, l’empresa està reduint unes 340,5 Tn de CO2 a l’any contribuint a disminuir l’impacte medi ambiental.


Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 885 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 1.145.600 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 340,5 Tn/any

  • Data Execució: Març 2020 (1a fase) / Juny 2021 (2a fase)