SECTOR SERVEIS

66 kWp

Instal·lació solar fotovoltaica a Barcelona

Sector serveis a Barcelona.

Instal·lació de 66 kWp de potència, connectada a la xarxa per autoconsum energètic amb Injecció Zero. Estalvi aproximat 99.000 kWh/any.

Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 66 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 36.000 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 10 Tn/any

  • Data Execució: març 2018