Covid 19 vs Energies renovables

Les energies renovables, en concret l'energia solar fotovoltaica, ens obren la porta de sortida de la crisi de la covid-19

Arrel de la crisi de la covid-19, a Espanya hem enregistrat una reducció de contaminació molt significativa. Per tal d’evitar un augment de la contaminació atmosfèrica per sobre dels nivells precedents, hem de crear un sistema d’energia millor i més net i impulsar la transició energètica. Una bona solució és el muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques per reduir els nivells de CO2 que produeixen les empreses.

Una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic està formada principalment pels següents elements: 

Panells fotovoltaics: formats per fines làmines de silici, cada làmina produeix electricitat amb la irradiació solar mitjançant l’anomenat efecte     
        fotoelèctric.

Inversors: equips electrònics encarregats de transformar el corrent continu que produeixen els panells en corrent altern, per al seu abocament a la         xarxa de baixa tensió, propietat del client.

Estructura: és l’element que s’encarrega de subjectar els panells solars a la coberta o superfície on el client durà a terme la instal·lació. 

Comptador: en instal·lacions amb abocament d'excedents a la xarxa, mesura el corrent de sortida que es compensarà o es facturarà.

Amb una instal·lació d’autoconsum solar fotovoltaic s'obté electricitat de forma totalment gratuïta. A més, si hi ha excedents, amb la seva venda o compensació, podem obtenir uns ingressos addicionals.


Hem d’intentar cuidar el nostre planeta, per això Innover ofereix a les empreses la possibilitat de fer el salt a les energies renovables amb el muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques

Els experts, que han reconegut que hi haurà un impacte important en l’economia, han mirat amb optimisme al futur, senyalant a les energies renovables en general i a l’energia solar fotovoltaica en concret, com a palanca per sortir de la crisi. El sector fotovoltaic té  perspectives importants a mig i llarg termini, per la qual cosa, continuarà sent rendible invertir en ell, no només perquè suposa la generació neta d’energia i el compliment amb els compromisos adquirits a nivell internacional a la lluita contra el canvi climàtic, sinó perquè també suposa la creació de llocs de feina i riquesa econòmica.