una gran oportunitat

La gran reducció dels costos de les instal·lacions solars fotovoltaiques durant els últims anys permet que sigui altament rendible realitzar un parc solar fotovoltaic per a la venda de l'energia elèctrica produïda a preu de mercat horari (Omie), sense necessitat d'obtenir subvencions o primes que ajudin a la rendibilitat.

Existeix a més la possibilitat de realitzar un acord en format PPA (Power Purchasing Agreement) amb diferents comercialitzadores d'energia que permeten fixar un preu de l'energia a llarg termini minimitzant els riscos de la inversió que poden venir ocasionats per la fluctuació del preu de l'energia .

A més es pot millorar la rendibilitat del parc solar fotovoltaic si és possible aplicar alguna de les següents opcions:

  • Consumidor directe remot: En el cas que el parc solar fotovoltaic es realitzi en una ubicació remota al consum però el consumidor i el propietari del parc siguin la mateixa societat, passant a ser la societat consumidor directe del parc solar. En aquest cas s'evita pagar l'impost als productors energètics.

  • Autoconsumidor directe: Si el parc solar fotovoltaic és adjacent a la ubicació del consum i es pot connectar directament l'energia produïda a la xarxa interior de consum. És el cas més rendible ja que l'energia produïda s'estalvia com en una instal·lació per a autoconsum directe; a preu de compra segons el període tarifari en què es produeixi ia més permet reduir els termes de potència contractada i / o excessos de potència i també l'impost elèctric aplicat a tots dos conceptes.

A més i com a aspectes més importants: 

  • Els parcs solars fotovoltaics produeixen energia elèctrica 100% renovable que permet no produir amb altres fonts contaminants reduint les emissions de CO2 a l'atmosfera.

  • Permeten realitzar una energia de proximitat que beneficia la reducció d'implementació de xarxes de distribució i transport.

Beneficis:

  • La seva producció no genera cap emissió, per tant, és una energia totalment respectuosa amb el medi ambient.

  • Els panells fotovoltaics poden instal·lar-se en qualsevol lloc degut a  les seves característiques. Són nets i silenciosos.

  • La font d'energia, el sol, no s'esgota.

Avenços tecnològics 

Un altre detall tecnològic és que solen disposar de sistemes de monitorització, d'aquesta manera es pot estar al corrent de la producció diària, mensual i anual de l'energia generada consultant a través d'Internet.

Podem ajudar-te

Contacta amb Innover i parlem

Estudi previ

Estudi detallat i gratuït de la viabilitat tècnica i econòmica del projecte. + INFO

Disseny del projecte

El nostre equip d'enginyeria realitzarà el disseny executiu, càlcul i planificació de la instal·lació de forma personalitzada.

Gestions

Gestió de permisos i tràmits administratius. Obtenció de permisos amb el Departament d'Indústria (REPE i RIPRE). Gestions amb les companyies elèctriques.

Execució del projecte

Obra, instal·lació, connexió i lliurament "clau en mà" de l'equipament.

Garantia de qualitat

Seguiment i manteniment. Serveis post-venda.