energia solar fotovoltaica

En els últims anys, aquesta modalitat d'autoconsum energètic ha evolucionat de forma significativa, augmentant la seva eficiència, garantint la seva producció durant 25 anys i reduint considerablement els seus costos.

Tant en instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica, com aïllades de la mateixa, l'energia generada a partir de la captació de l'energia solar és la font renovable més neta, inesgotable i pràctica per generar electricitat per a la gran majoria d'indústries.

aVaNTAtges Per a LA INDÚSTRIA DE L'AUTOCONSUM ENERGèTIC
REDUCCIÓ DEL CONSUM

Els kWh que genera la instal·lació no es consumeixen de la xarxa elèctrica i, per tant, no s'han d'abonar a la companyia elèctrica comercialitzadora.

INVERSIÓ 100% AMORTITZABLE

Inversió en la instal·lació 100% amortitzable comptablement.

EMISSIONS DE CO2

Reducció i compensació de les emissions de CO2. Reducció de la petjada de carboni.

POTÈNCIA CONTRACTADA

Reducció del terme de potència contractada i de possibles cobraments per excés de potència. La potència extra que aporta la instal·lació d'autoconsum permet reduir, en part, el terme de potència contractada en els períodes diürns i minimitzar o eliminar els excessos de potència.

EVITAR CONTRACTAR MÉS POTÈNCIA

En xarxes febles, s'evita contractar més potència i elimina o minimitza l'aportació d'energia a través d'un grup electrogen.

DERIVACIÓ DE CÀRREGUES

Possibilitat de derivació de càrregues. L'energia excedentària es pot derivar per activar càrregues, aportant un major estalvi energètic (per exemple, escalfar aigua per a processos industrials o calefacció).

IMPOST ELÈCTRIC

Reduir l'import d'impost elèctric. No s'ha d'abonar l'impost elèctric sobre la reducció del consum ni de la reducció de la potència contractada i / o excessos de potència.

AUGMENTA LA COMPETITIVITAT

Augmenta la competitivitat i millora la imatge de l'empresa.

CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Possibilitat de càrrega de vehicles elèctrics de forma gratuïta en hores diürnes.

Recorda que:

• El sol és una font d'energia gratuïta i inesgotable.
• La tecnologia fotovoltaica està àmpliament provada i contrastada.
• La normativa ha estat revisada i millorada recentment pel govern.
• S'obté una alta rendibilitat de la inversió.
• No comporta feina extra ni requereix contractació de personal.
Odoo • Text and Image

Com és una instal·lació solar fotovoltaica?

Una instal·lació solar fotovoltaica està composta bàsicament per tres elements:

  • Els panells fotovoltaics , formats per fines làmines de silici. Cada làmina produeix electricitat amb la irradiació solar de forma natural i, per tant, com més panells s'instal·len, més corrent s'obté.

  • Els inversors, equips electrònics encarregats de transformar el corrent continu que produeixen els panells en corrent altern, per al seu abocament a la xarxa de baixa tensió, propietat del client.

  • El comptador, en instal·lacions amb abocament d'excedents a la xarxa, mesura el corrent de sortida que es compensarà o es facturarà.

Amb una instal·lació solar fotovoltaica s'obté electricitat de forma totalment gratuïta. A més, si hi ha excedents, amb la seva venda, uns ingressos extra.

CASOS D'ÈXIT                   

Cada dia hi ha més industrials que aposten per incorporar l'energia solar fotovoltàica per guanyar rentabilitat i ser més competitius. Descubreixi qui ha confiat ja en Innover i suma't a l'èxit.

agropecuario

Instal·lació de 114 kWp de potència.
 Produeix uns 132.000 kWh/any.
+ info
AutoconsumO

Instalación de 584 kWp de potencia. Produce unos 847.100 kWh/año.

+ info
INDUSTRiAL

Inatal·lació de 480,5 kWp de potència. Produeix uns 738.000 kWh/any.

+ info
INDUSTRiAL

Instalación de 472 kWp de potencia. Produce unos 650.000 kWh/año.

+ info

Podem ajudar-te

Contacta amb Innover i parlem

Estudi previ

Estudi detallat i gratuït de la viabilitat tècnica i econòmica del projecte.  + INFO

Disseny del projecte

El nostre equip d'enginyeria realitzarà el disseny executiu, càlcul i planificació de l'instal·lació de forma personalitzada.

Gestions

Gestió de permisos i tràmits administratius. Obtenció de permisos amb el Departament d'Indústria (REPE i RIPRE). Gestions amb les companyies elèctriques.

Execució del projecte

Obra, instal·lació, connexió i entrega “claus en mà” de l'equipament.

Garantia de qualitat

Seguiment i manteniment. Serveis postvenda.