Innover Energy en el sector industrial i agropecuari.

Menció especial de la nostra empresa a la revista "Energías Renovables"

La revista Energías Renovables en format paper, dedica unes pàgines a l'“autoconsumo y las industrias del medio rural” i fa una menció especial de dues instal·lacions fotovoltaiques realitzades por Innover Energy durant aquest any. Es tracta de Denso Barcelona SA ubicada a la província de Barcelona i de la vaqueria Gala Merino ubicada a la província de Segovia.

Energia a la indústria del medi rural

L'article cita la importància de la generació d'energia renovable per aconseguir la reducció dels nivells d'emissió de CO2 a Espanya i la reducció de la dependència energètica respecte dels combustibles fòssils. 

Els compromisos adquirits a Espanya consisteixen en arribar al 20 % d'energies renovables sobre el total de l'energia, un 20 % d'estalvi per eficiència energètica i una reducció del 20 % de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Remarca que un dels sectors que més energia elèctrica precisa és el sector industrial. Dintre d'aquest sector, la indústria relacionada amb el medi rural (agrícola, ramader, forestal…) és la que te un percentatge de despesa d'energia més elevat. 

Les comunitats autònomes amb una despesa més gran d'energia elèctrica a les seves indústries associades al medi rural són Catalunya (340 milions d'euros) i Andalusia (302 milions d'euros) sent el grup de major percentatge, el de les indústries càrniques pe a Catalunya i aigua i olis per a Andalusia.

Odoo • Text and Image