Jornada sobre les Noves Tendències en Autoconsum energètic a Viladecavalls

Èxit a la Jornada sobre AUTOCONSUM

El pasat mes d'Abril es va celebrar la Jornada sobre las Noves Tendències en Autoconsum energètic Viladecavalls (Barcelona), organitzades per l'empresa Circutor.

La Jornada va tenir un gran èxit d'assistència ja que van tractar-s'hi de temes clau per al sector: legalització de les instal·lacions fotovoltaiques, gestió de la demanda elèctrica, sistemes d'acumulació energètica, finançament de projectes d'autoconsum fotovoltaic i la presentació de casos reals de referència en el sector.

Instal·lació de Consuerga (Toledo)

Innover va exposar un cas real d'instal·lació fotovoltaica per a l'autoconsum energètic amb gestió de càrregues, executada per la nostra empresa. Es tracta d'una instal·lació de 80 kWn de potència ubicada a Consuegra (Toledo). 

Gràcies a la gestió de càrregues, permet utilitzar l'electricitat sobrant produïda pels panells solars, per la producció d'energia tèrmica. D'aquesta manera, augmentem considerablement la rendibilitat de la instal·lació.

Aquest cas real exposat per el nostre enginyer Albert Trobalon, va ser tot un èxit a la Jornada sobre les Noves Tendències en autoconsum energètic.

La Jornada va comptar amb la presència de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, l'Agència d'Energia de Barcelona i altres empreses privades del sector.

Odoo • Text and Image