Kostal i Innover Energy a les Jornadas de la Feria Genera de Madrid

Kostal, present a la Feria Genera, centra la seva ponència en tres instal·lacions executades per Innover

L'empresa Kostal, present a les Jornadas de la Feria Genera (Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente) que s'ha celebrat a Madrid del 24 al 27 de març, ha basat la seva ponència en tres instal·lacions executades per Innover amb l'objectiu d'explicar els avantatges de l'autoconsum energètic.

Les tres instal·lacions presentades han estat executades per Innover en la modalitat d'Injecció 0 a la xarxa, és a dir, són instal·lacions interconnectades i que treballen paral·lelament amb la xarxa però, que garanteixen la no evacuació de possibles excedents d'energia.

La primera de les instal·lacions a les que fa referència, és de 40 kWn de potència en una granja del sector porcí. La segona, és de 100 kWn de potència en una indústria càrnica situada a Barberà del Vallès i l'última, és de 240 kWn de potència en una indústria alimentària ubicada  a Ávila. 

Innover exemple d'autoconsum 
energètic

Qui va dir que la fotovoltaica està morta a Espanya?

És una de les preguntes que es va fer l'empresa de inversors Kostal i que bullia entre el sector fotovoltaic al voltant de la fira Genera. La pregunta es respon a base d'anunciar noves instal·lacions d'autoconsum, un dia di i l'altre també, com la que va presentar Innover de 107,5 kWp en una industria càrnica a Barberà del Vallés (Barcelona) i que es va finalitzar durant aquest any.

Que la fotovoltaica a Espanya passa pel seu pitjor moment des de que es van introduir les primes de la venta a la xarxa, no és cap novetat. “Tot i així, hi ha lloc per a l'esperança. I ben gran”, diuen des de Kostal. “El fet que hi hagi empreses privades que a dia d'avui i amb l'escenari actual, apostin en les seves inversions de forma tan decidida per instal·lacions d'autoconsum de notables dimensions, és motiu per ser optimistes”.

La instal·lació compta amb cinc inversors PIKO 20 de Kostal, i un controlador extern que assegura la no injecció a la xarxa en moments de baix consum. El client té una tarifa 3.0 amb 160 kVA contractats i s'espera un estalvi aproximat de 150.000 kWh/any.

A més a més, l'energia fotovoltaica produïda a l'estiu, ajudarà a reduir els pics de consum que al client li suposaven penalitzacions per excés de potència (realitzar un augment de potència contractada implicava la compra d'un transformador comú entre varis clients). 

La rendibilitat real d'aquesta planta s'acosta als cinc anys, tenint en compte inversions evitades i avantatges fiscals, a banda de l'evident estalvi a la factura elèctrica.

Odoo • Text and Image

I el peatge de recolzament?

Segons Carlos Sellas “aquest cas, clarament no s'ha vist condicionat per la por a un possible peatge de recolzament en un futur, del qual, desconeixem a dia d'avui, si serà aprovat finalment durant aquesta legislatura i, en el cas que sigui així, quin serà els seu valor" (a Alemanya són uns pocs cèntims d'euro per kWh autoconsumit). Sellas recorda l'informe recent de la Defensora del Poble, sol·Licitant que no s'apliqui.

La nova instal·lació d'autoconsum de 100kW s'ha executat sota les Instrucciones Técnicas Complementarias de Baja Tensión (ITC-BT40).


Font: Revista Energías Renovables