SECTOR INDUSTRIAL

60 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada durant el mes de gener de 2021.

Instal·lació de 60 kWp de potència, connectada a la xarxa per a autoconsum energètic. Produeix uns 86.800 kWh/any, suposant una reducció aproximada de 26 Tn de CO2 a l'any.Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 60 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 86.800 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 26 Tn/any

  • Data Execució: Gener 2021