SECTOR INDUSTRIAL

260 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada durant el mes de febrer de 2021.

Instal·lació de 260 kWp de potència, connectada a la xarxa per a autoconsum energètic. Produeix uns 327.700 kWh/any, suposant una reducció aproximada de 90 Tn de CO2 a l'any.
Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 260 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 327.700 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 90 Tn/any

  • Data Execució: Març 2021