SECTOR INDUSTRIAL

524 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona

Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial  instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada en 2 fases.

-       Fase 1. Instal·lació de 120 kWp de potència que produeixen uns 168.200 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 51 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         de desembre de 2019.

- Fase 2. Instal·lació de 404 kWp de potència que produeixen uns 525.000 kWh/any i         suposa una reducció aproximada de 158,5 Tn de CO2 a l’any. Executada durant el mes         d’abril de 2021.

En total s’han instal·lat 1.450 panells solars sobre 4 cobertes de diferents naus que sumen un total de 524 kWp de potència instal·lada. 

Implementant aquest projecte, l’empresa està reduint unes 209,5 Tn de CO2 a l’any contribuint a disminuir l’impacte medi ambiental.


Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 524 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 693.200 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 209,5 Tn/any

  • Data execució: Desembre 2019 (1a fase) / Abril 2021 (2a fase)