SECTOR INDUSTRIAL

120 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Girona


Instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Girona.

Instal·lació de 120 kWp de potència connectada a la xarxa per a autoconsum energètic. Produeix uns 150.800 kWh/any i suposa una reducció aproximada de 24,5 Tn de CO2 a l'any.
Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 120 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 150.800 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 24,5 Tn/any