SECTOR INDUSTRIAL

1.229 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a BarcelonaInstal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada durant el mes de febrer de 2023.

- Fase 1. Instal·lació de 304 kWp de potència que produeix uns 391.100 kWh/any i suposa una reducció aproximada de 114,5 Tn de CO2 a l’any. 

- Fase 2. Instal·lació de 528 kWp de potència que produeix uns 690.300 kWh/any i suposa una reducció aproximada de 147,5 Tn de CO2 a l’any.

- Fase 2. Instal·lació de 397 kWp de potència que produeix uns 516.000 kWh/any i suposa una reducció aproximada de 105 Tn de CO2 a l’any.

En total s’han instal·lat més de 2.960 panells solars sobre la coberta que sumen un total de 1.229 kWp de potència.  
Amb la implementació d’aquest projecte, l’empresa redueix unes 367 Tn de CO2 a l’any i contribueix a disminuir l’impacte medi ambiental.Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 1.229 kWp

  • Producció generada anual (kWh): 1.597.400 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 367 Tn/any