SECTOR INDUSTRIAL

120 kWp

Instal·lació d'Autoconsum Industrial a Barcelona


Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum industrial instal·lada en una empresa de la província de Barcelona, executada durant el mes de juliol de 2020.

Instal·lació de 120 kWp de potència, connectada a la xarxa per autoconsum energètic. Produeix uns 182.000 kWh/any, suposant una reducció aproximada de 55 Tn de CO2 a l'any.
Característiques tècniques

  • Potència Instal·lada (kWp): 120kWp

  • Producció generada anual (kWh): 182.000 kWh

  • Reducció CO2 (Tn/any): 55 Tn/any

  • Data Execució: Juliol 2020