Estudi de viabilitat

Innover realizarà un estudi previ de l'instal·lació,
per determinar la viabilitat d'aquesta en tots els aspectes.

estudi de viabilitat

L'objetiu de l'estudi previ de viabilitat d'Innover, és demostrar la viabilitat tècnica i econòmica d'una instal·lació de producció d'energia elèctrica de panells solars fotovoltàics. Serà viable tenint en compte que la finalitat és destinar l'energia que aquesta produeixi, a l'autoconsum instantani.

anàlisi tècnic

En aquest estudi es detallen les característiques tècniques dles elements que conformen l'instal·lació, així com, les garantíes associades que s'ofereixen.

aspectes econòmics

Aquest estudi permet als nostres clients tenir una visió molt clara de la inversió que suposa portar a terme aquest tipus d'instal·lació, de la rentabilitat de la inversió i del seu període de retorn.

conclusions

Una vegada els nostres tècnics han realitzat aquest anàlisi i s'han exposat les conclusions al client, serà el moment de prendre la decisió de procedir amb el desenvolupament del projecte.

Contacti amb nosaltres i el visitarem sense compromís