Què és una marquesina solar fotovoltaica o un parking solar?

Diferents tipus d'instal·lacions solars fotovoltaiques

La majoria de vegades, quan pensem en una instal·lació solar fotovoltaica, ens imaginem una teulada plena de panells solars fotovoltaics. A banda d’aquest tipus d’instal·lacions solars, una opció menys coneguda però totalment rendible són les marquesines solars fotovoltaiques, parking solar o aparcament solar, qualsevol nomenclatura és vàlida.

Alhora, les marquesines solars fotovoltaiques o aparcaments solars són ideals per instal·lar-hi un punt de càrrega de vehicles elèctrics. 

Els panells solars fotovoltaics es poden col·locar sobre marquesines ja existents o es pot fer el muntatge sencer de la marquesina amb l’estructura i els panells solars. Al ser una estructura modular, ens permet fer qualsevol tipus de combinació.

Beneficis

Com qualsevol altra instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum energètic, les marquesines solars fotovoltaiques compleixen amb les mateixes característiques i beneficis:

- Redueixen el consum d’energia elèctrica.

- Redueixen la potència contractada.

- Redueixen l’impost elèctric.

- Són inversions 100% amortitzables.

- Eviten contractar més potència.

- Augmenten la competitivitat.

- Redueixen les emissions de CO2.

- Permeten la derivació de càrregues.

- Permeten la càrrega de vehicles elèctrics.


Odoo • Text and Image

Obrim la ment i valorem diferents opcions d’instal·lacions solars fotovoltaiques, sempre pensant en respectar el medi ambient i apostant per les energies renovables.

Aquestes inversions ens distingiran de la competència i suposaran un estalvi econòmic molt significatiu.